Bantlara yapılacak olan ekler için ek yeri detayları, kullanılacak ek malzemeleri ve uyulması gereken vulkanizasyon şartları bandın üreticisi olan firma tarafından verilmesi gerklidir. Ancak burada vulkanizasyon işlemini gerçekleştirecek olan DIN 22131'de genel şartları belirten bir vulkanize presin kullanılması ve vulkanize işlemi esnasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:
   1- Vulkanizasyon işleminin gerçekleşmesi için iki önemli faktörün vukanize süresince oluşması esastır. Birinci faktör pres tablaları yüzeyinde homojen dağılmış en az 10 kg/cm2 basınçtır.
   2- Vulkanizasyon presi tablaları oda sıcaklığından 140C'lik vulkanizasyon sıcaklığına 30 dakikada ulaşmalıdır ve tablalar arasındaki ısı farkı 15C'yi geçmemelidir.
   3- Vulkanize işlemi için pres tablaları bandın üzerine kapatıldıktan sonra, hemen basınç uygulanmamalı, ancak tabla yüzey sıcaklıkları 50C'ye geldikten sonra toplam basıncın 1/3'ü kadar bir basınç uygulanmalıdır.
   4- Tabla sıcaklıkları yükselerek 100C'ye geldiğinde tabla üzerindeki basınç sıfırlanarak, yeniden daha yüksek bir basınç uygulanmalıdır.
   5- Tabla yüzeylerindeki sıcaklık 140C'ye geldiği zaman tabla üzerindeki basınç tekrar sıfırlanarak yeniden daha yüksek bir basınç uygulanmalıdır.
   6- Vulkanizasyon süresi(genel olarak):
    a) 20 mm'ye kadar kalınlıkta olan bantlar için:
    (Bant kalınlığı(mm)+10) dakika
    b) 20 mm'den kalın bantlar için:
    (Bant kalınlığı(mm)+15) dakikadır.